Издавачка делатност

У оквиру своје делатности Удружење је поред  Ревије за европско право издало и следеће наслове, који се могу наручивати:

1. МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО (уџбеник)

садржај књиге

преглед појединих делова из књиге

Издавач: Удружење за европско право, 2012, страна XXIV + 918.
Књига се може купити на СКРИПТАРНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ.

ИСПИТНА ПИТАЊА из Међународног пословног права.

2. Радован Д. Вукадиновић и Јелена Вукадиновић Марковић: УВОД У ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРАВО ЕУ, прво коауторско издање, 2016.

Kњига се може  купити на СКРИПТАРНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

3. ПРАВО СПОЉНОТРГОВИНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Књига се може купити на СКРИПТАРНИЦИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ