До сада одржане Школе

Прва Школа је одржана 2000. године. До сада је у организацији Удружења за европско право одржано 20 Школа, на којима су обрађиване различите теме.

Школу је похађало више од 500 полазника, а као предавачи су били ангажовани истакнути стручњаци: професори, судије, адвокати и привредници из земље и иностранства.

Неки од иностраних предавача:
prof. dr dr hc mult. Juergen BASEDOW, direktor MPI Hamburg (Nemačka),
prof. dr Oliver REMIEN, Pravni fakultet u Virzburgu (Nemačka),
dr dr hc Christa JESSEL-HOLST, MPI Hamburg (Nemačka),
dr Reiner FAUPEL, bivši sudija Vrhovnog suda Nemačke (Nemačka),
dr Harald PILTZ, ekspert za pravo konkurencije (Nemačka),
prof. dr Helmut SHROETER, Univerzitet Sarland (Nemačka),
prof. dr dr hc. mult. Norbert REICH, Hamburg (Nemačka)
dr Thomas MEYER, GTZ (Nemačka),
dr Mike FALKE, GIZ (Nemačka),
prof. dr Andras JAKAB, Madrid (Španija),
dr Allan TATHAM, Engleska i Univerzitet Budimpešta (Mađarska).
dr Rajko KNEZ, Maribor (Slovenija)
dr Gale Galev, Skopje (Makedonija)
dr Sašo Goergievski, Skopje (Makedonija)

АКАДЕМИЦИ:проф. др Слободан ПЕРОВИЋ, проф. др Рајко КУЗМАНОВИЋ, проф. др Владо КАМБОВСКИ, проф. др Мирко ВАСИЉЕВИЋ, проф. др Витомир ПОПОВИЋ

ПРЕДСЕДНИЦИ
– Републике Српске: проф. др Рајко КУЗМАНОВИЋ
– Народне Скупштине Републике Србије: проф. др Славица ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ
– Владе Републике Српске: мр Жељка ЦВИЈАНОВИЋ

– ВРХОВНОГ СУДА СРБИЈЕ: Вида ПЕТРОВИЋ ШКЕРО
– УСТАВНОГ СУДА СРБИЈЕ: др Боса НЕНАДИЋ
 

АМБАСАДОРИ: проф. др Предраг СИМИЋ, Јела БАЋОВИЋ, проф. др Михаило ЦРНОБРЊА, др Душко ЛОПАНДИЋ