Оснивање

Удружење за европско право је основано у складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на Оснивачкој скупштини одржаној дана 19. децембра 2010. године у Крагујевцу.

Удружење јe основано ради остваривања циљева у области: изучавање права Европске уније и националних права држава-чланица ЕУ.

Удружење заступа проф. др Радован Вукадиновић, ул. Милована Глишића 13, Крагујевац, председник Удружења.