О школи

Оснивачким актима Удружења превиђено је да Центар за право ЕУ сваке године, у последњој недељи фебруара,  организује Зимску школу европског права.

У првих 15 година Школа је радила седам дана и била је посвећена конкретној теми.

Од 2015. године предавања на Школи трају три дана: у четвртак, петак и у суботу, под сталним насловом „Актуелна питања у домаћем праву и у праву ЕУ„.

Предавања држе истакнути појединци из земље и иностранства.

За одслушана предавања сви полазници добијају сертификат Школе.