Председник

Председник Удружења за европско право је академик проф. др Радован Д. Вукадиновић.