Секретар Удружења

Секретар Удружења је мр Владимир Вукадиновић.