Секретар Удружења

Секретар Удружења је др Владимир Вукадиновић.