Пријава радова – Call for Papers

Radove na srpskom ili na jednom od stranih jezika u elektronskoj formi slati na adresu glavnog urednika ili sekretaru redakcije, obima do jednog autorskog tabaka ili 28.800 znakova. Priloge kucati u Times New Roman 12.

Radove za prvi broj slati do kraja aprila tekuće godine, a za drugi broj do kraja novembra godine u kojoj se štampa Revija.

O prihvatanju radova za objavljivanje odlučuje Redakcija na osnovu dve anonimne recenzije.

Uz rad dostaviti i Izjavu o originalnosti rada.

Uputstvo za autore

Instructions for authors.